Продаж живини, сальцій, комбікорм, іншої продукції

Наші публікації

Використання в годівлі свиней амінокислотного вітамінно-мінерального кормового концентрату "ЖИВИНА"

Одним із поширених видів недостатньої годівлі свиней, який призводить до зниження продуктивності, перевитрат кормів є згодовування раціонів, достатніх за енергетичною поживністю, але незбалансованих за іншими показниками.

Біологічна цінність кормового білку тим вища, чим вищий ступінь відповідності його амінокислотного складу потребам тварин. Тому для підвищення поживної цінності раціону в нього додають амінокислоти, кількість яких у протеїні кормів недостатня. Такі добавки позитивно впливають на ріст, продуктивність тварин і ефективність використання корму.

З метою визначення впливу АВМКК «ЖИВИНА» на продуктивність тварин та затрати корму на одиницю приросту, на різних етапах їх росту, було проведено дослід за схемою, наведеною у таблиці 1.

Для досліду сформували дві групи кабанчиків великої білої породи трьохмісячного віку середньої вгодованості. На початок досліду жива маса однієї голови підсвинків становила в середньому 22,4±0,64 кг.

Протягом усього основного періоду досліду у свиней спостерігалось рівномірне підвищення живої маси залежно від складу раціонів і повноцінності протеїну у них.

agalaktijaБалансування раціонів молочних корів – запорука їх високої продуктивності.Організація раціональної годівлі молочної худоби базується на врахуванні потреб тварин в енергії, поживних i біологічно активних речовинах, необхідних для підтримання життєвих функцій організму, приросту живої маси, синтезу молока, збереження в нормі відтворювальних функцій здоров`я загалом. 

«Живина» - амінокислотний вітамінно-мінеральний кормовий концентрат, який виробляється з високо протеїнової сировини рослинного походження із додаванням біологічно активних речовин: незамінимих амінокислот, вітамінів, макро- та мікроелементів, ферментних речовин. Це концентрат, який балансує амінокислотний склад протеїну в раціоні, балансує макро- та мікроелементний склад та сприяє ферментній активності системи травлення. Масова частка сирого протеїну в ньому не менше 30,0%, а обмінної енергії 11 МДж у перерахунку на абсолютно суху речовину.


SvunkuЯк нагодувати тварину і отримати від неї максимальну кількість корисної продукції з мінімальними затратами кормів і часу? Таке питання виникає у кожного господаря, який починає рахувати вартість кормів, спостерігає за їх ефективністю використання в годівлі сільськогосподарських тварин.

Досвід - це надбання людини, яке приходить з роками та передається від однієї людини до іншої. Тому, коли постає питання чи вірно і ефективно Ви годуєте своїх домашніх тварин, дехто з господарів, спираючись на власний досвід, скептично відповідає: "…Ви мене будете вчити, як годувати ...". Так, шановні власники домашніх тварин, нагодувати також потрібно вміти. В якомусь розумінні це мистецтво й наука, від того, як Ви це зробите, залежить кінцевий ре зультат сподівань.

ОБЕРЕЖНО!!! «КОРМОВІ ДРІЖДЖІ»…

Для збільшення виробництва продуктів тваринництва необхідна надійна кормова база. Зернові корми, які містять недостатню кількість білків, вітамінів і інших біогенних елементів неспроможні задовольнити раціони тварин і птахів. В Україні, як і в світі спостерігається великий дефіцит кормового білку. Один із способів підвищення повноцінності раціонів тварин і птахів – додавання до їх складу кормових дріжджів, які отримують на гідролізних і целлюлозних підприємствах. Для їх вирощування використовують вуглеводи, що містяться в гідролизатах і сульфітних лугах. 

         Отримані таким способом дріжджі є біологічно повноцінним кормом, джерелом білку, вітамінів і мінеральних речовин. Такі дріжджі містять: білок 48 - 52%, вуглеводи 13 - 16%, жири 2 - 3%, безазотисті екстрактивні речовини 22 - 40%, зола 6 - 10%.

         Додаючи кормові дріжджі до раціонів сільськогосподарських тварин ми тим самим підвищуємо біологічну цінність білків. Мікробний білок кормових дріжджів багатий на незамінні амінокислоти. За вмістом амінокислот кормові дріжджі близькі до білків тваринного походження. Вони також містять вітаміни групи В і в цьому відношенні перевершують всі білкові корми. Вітаміни групи В тісно пов'язані з білковим обміном в організмі тварин і є компонентами ферментних систем, активними каталізаторами, необхідними для засвоєння амінокислот і синтезу білку.